توصیه هایی که کمکتان میکند از هر موقعیت بدی نجات پیدا کنید:اخراج شدن و گم شدن در طبیعت

موقعیت های بد یا وحشتناک زیادی ممکن است در زندگی هر فردی رخ دهد. بعضی حوادث اجتناب ناپذیرند ولی خیلی از اتفاقات بد را با توجه و اقدامات مناسب میتوان به خوبی از سر گذراند. در مطلب زیر و مطلب های بعدی، میخواهیم راه نجات از هر حادثه ی بدی که ممکن است رخ دهد را بیاوریم. در این مطلب مواجهه با اخراج شدن و گم شدن در طبیعت را میبینیم:

.چطور با اخراج شدن سر کنیم؟

بهترین کاری که در این زمان میتوانید بکنید ( علاوه بر گشتن دنبال کار جدید) : ورزش کردن است! طبق تحقیقی از دانشگاه آلبرتا، شرکت کردن در فعالیتهای فیزیکی، رضایت از زندگی را سه برابر میکند. این چیزی است که درطول بیکاری حتما به آن نیاز خواهید داشت.

۴٫چطور از گیر افتادن در طبیعت دور از دسترس نجات پیدا کنید؟

در ادامه تعدادی از کارهایی را که باید وقتی در مناطق دورافتاده ی طبیعت گم شده اید، انجام دهید، اورده ایم:

آب پیدا کنید. بدون آب بیش از ۴روز زنده نخواهید ماند. دنبال حیوانات، پرنده هایی که میخوانند، حشرات و سبزی بگردید. آنها به شما محل آب را نشان میدهند. شکاف سنگ ها هم ممکن است کمی آب باران نگه داشته باشند.

غذا پیدا کنید. تا سه هفته بدون غذا میتوانید زندگی کنید، ولی به سختی. این موارد خوردنی هستند:میوه ی بلوط، علف، میوه ی کاج و گیاه لوئی (سرده). توت هایی که سفید یا زردند قابل خوردن نیستند ولی بنفش و آبی را میتوانید بخورید.

حواستان به حمله ی حیوانات باشد. درمورد حمله ی کوسه و خرس بسیار شنیده ایم. ولی درمورد حمله ی تحریکی گوزن یا گرگ چطور؟ هرچه که باشد، جایی که هستید بایستید. دویدن حیوان را بیشتر تحریک میکند و تنها درصورتی که از دست مار فرار کنید میتوانید سریع باشید. بقیه ی حیوانات خیلی سریع بهتان میرسند.

منبع:rd.com