جمع کردن لوازم برای سفر – راهنمای “ببرم یا نبرم؟”

جمع کردن لوازم برای رفتن به سفر می تواند گیج کننده باشد. گاهی اوقات لوازم اساسی را فراموش می کنیم، و در نقطه مقابلش، گاهی آنقدر وسیله با خود می بریم که حمل وزن سنگین کوله پشتی لذت ماجراجویی را از ما میگیرد. اگر موقع تصمیم گیری در رابطه با این که چه چیطی واقعا واجب است و بهتر است با خود داشته باشید دو به شک هستید، از راهنمایی که برایتان آماده کرده ایم استفاده کنید.

در نمودار “ببرم یا نبرم” زیر، شما از نقطه ی “شروع” در قسمت بالا و سمت چپ شروع می کنید و سوالاتی که درباره وسیله ای که میخواهید ببرید یا نبرید پرسیده شده است را پاسخ می دهید. اگر پاسختان “بله” بود، خط آن را پیگیری کنید، و اگر پاسختان “نه” بود، از خط “نه” ادامه بدهید. این شما و این هم راهنمای “ببرم یا نبرم”.

اینفوگرافیک - ببرم یا نبرم