حالا شما می توانید یک تجربه خواب بهتر در حال سفر داشته باشید:

آیا تا حالا به این نتیجه رسیده اید که موقعیت راحتی وجود ندارد در زمانی که سعی به خوابیدن در ماشین یا هواپیما دارید؟ همه ی وسایلی که از گردن شما محافظت می کنند مانند بالشت و بالشت گردنی و غیره فقط به نظر می رسد که در نقطه ی خاصی کاربردی ندارند و همیشه گردن ما پس از یک چرت صدمه می بیند. بسیاری از مردم خیلی سعی دارند که این را ثابت کنند و حالا ما یک راه حل جالب دیگری برای این مشکل داریم، نودپاد که ادعا می کند می تواند کاری کند که همانگونه که در تخت می خوابید در حالت نشسته نیز بخوابید.

1.1

دلیل اصلی که خیلی سخت است در حین سفر بخوابید این است که شما نمی توانید سر، گردن و پشت خود را به صورت عمود در یک زاویه ۹۰ درجه مشابه وقتی که در تختخواب هستید نگه دارید. نودپاد یک اختراع ویژه است که برای قسمت بالا طراحی شده است طوری که سر شما را از این ور آن ور رفتن و یا به جلو نگه می دارد. این محصول از یک فرم راحت است که یک تجربه خواب راحت و ریلکس را برای شما تضمین می کند. به نظر می رسد که زمان آن رسیده است که با تمام بی خوابی ها جاده، یا دردناک زمان بیداری خداحافظی کنید.

2.2 3.3

منبع: designswan