حیوانات گردالی که راحت به درون قلبتان قل میخورند

چیزی که میبینید نتیجه ی جادو یا فتوشاپ نیست. واقعا یک سری حیوانات گردالی روی کره زمین وجود دارند که با دیدن زیبایی هایشان امکان ندارد لبخند روی لبتان ننشیند. انرژی خوب طبیعت رو با این حیوانات گردالی براتون آوردیم 🙂

شبیه یه گوله برف!

perfectly-round-animals-62-58eb4243c8e5f__700

چینچیلا

perfectly-round-animals-84-58eb9e7a0b5df__700

شبیه انگری بردز نیست؟

round-animals-102-58ef32f795809__700

سنجاب ژاپنی پرنده

perfectly-round-animals-14-58e241402581a__700

جغد گردالی

perfectly-round-animals-76-58eb8d7d138c3__700

پیشی سفید و گردالی

perfectly-round-animals-63-58eb443ee0a2c__700

این خوکچه هندی باردار است

perfectly-round-animals-32-58e2416c38758__700

بچه فک

حیوانات گردالی بچه فک

پرنده گردالی

حیوانات گردالی جوجه

دوست داشتید این توپ پشمی مال شما بود؟

حیوانات گردالی سگ

جوجه تیغی ها حرفه ای در گردالی بودن


حیوانات گردالی جوجه تیغی

خرگوش گردالی از پشت

حیوانات گردالی خرگوش

چقدر با جذبه…

حیوانات گردالی

آرمادلوها هم میتوانند گردالی بشوند…

حیوانات گردالی

این پست صرفا جهت آوردن لبخند روی صورت شما بود. این حس خوب را بین دوستانتون منتشر کنید 🙂