راهنمای هیچهایک: حداقل یک نفر را همراه خود داشته باشید

درباره هیچهایک چیزی میدونید؟ هیچهایک به سفری گفته می شود که در آن یک یا چند نفر تنها با یک کوله پشتی و بدون وسیله نقلیه به سفر می روند. آنها مقصدی برای خود تعیین می کنند و برای رسیدن به آن از وسایل نقلیه ای که با آنها هم مسیر هستند به طور رایگان استفاده می کنند. اگر اولین بار هست که این اسم به گوشتان میخورد، این مطلب را اول بخوانید.

قرار بود مرحله به مرحله با هم نکات مهم درباره هیچهایک کردن یاد بگیریم تا هم بدانیم چطور میتوان هیچهایک کرد و چطور باید با یک هیچهایکر برخورد کرد.

نکته #۲: حداقل یک همسفر داشته باشید.

تنها ایستادن در حاشیه جاده برای ساعت ها، می تواند احساس تنهایی به شما بدهد. داشتن یک همسفر برای گپ زدن و همفکری کردن باعث می شود که این زمان برایتان راحت تر بگذرد. همچنین داشتن یک همسفر احتمال اینکه راننده حرکت نامربوطی بزند را پایین تر می آورد.

می توانید ترکیب های مختلفی از دوستانتان را در نظر بگیرید. اول از همه، هر گروهی بیشتر از ۳ نفر توصیه نمی شود، به این خاطر که شانس سوار شدن به خیلی از ماشین ها را به خاطر کمبود جا از دست خواهید داد. اگر تعداتان بیشتر از ۳ نفر است، بهترین راه این است که به گروه های کوچک تقسیم شوید و در مقصد و یا جایی بین راه همدیگر را دوباره ببینید. همراه داشتن همسفر خانم ترس راننده ها را برای سوار کردنتان میریزاند. همراه داشتن همسفر آقا ترس خودتان را برای سوار شدن به ماشین غریبه ها میریزاند. یک حد تعادل در این میان پیدا کنید. اما در هر صورت یک گروه سه نفره تماما خانم و یا تماما آقا هم می توانند به راحتی هیچهایک کنند.

نکته دوم این است که همسفر خود را عاقلانه انتخاب کنید. مطمئن شوید که می دانند هیچهایک یعنی چه و قرار است چه نوع سفری را تجربه کنند. بدترین چیز در لحظه ای که زیر نور آفتاب کنار جاده منتظر ماشین هستید می تواند وجود داشته باشد، یک همسفر بی طاقت است که همیشه غر می زند.