عکاسی بی نظیر و افسانه ای از دریاچه ی منجمد بایکال

با اینکه این دریاچه در تابستان منظره بسیار زیایی دارد, در زمستان جذابیت های بیشتری از خود نشان می دهد . زمانی که آب دریاچه یخ می زند, تا وزن ۱۵ تن را تحمل می کند که به این معناست که می توانید به راحتی بر روی دریاچه قدم بزنید.

حباب های زیبا که از گاز متان تولید شده توسط جلبک ها ایجاد شده اند, ترک ها و اشکال مختلفی در سطح یخی دریاچه از جاذبه های اصلی آن است . البته این رو هم در نظر بگیرید که به دلیل شفافیت آب دریاچه تا عمق ۴۰ متری آن را می توانید ببینید .

1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10 11-11 12-12 13-13 14-14

منبع: designswan