عکس روز گردالی – ۲۱ تیر

دنیا به قدری زیباست که حتی همه عمر هم برای دیدن زیبایی های آن کافی نیست. میخواهیم زیبایی ها را به راحت ترین شکل ممکن به خانه هایتان بیاوریم. میدانیم که شما هم چشمان تیزبینی دارید و هر جا که بتوانید صحنه های دیدنی از دور و برتان را ثبت می کنید. به همین خاطر تصمیم گرفتیم هر روز یک عکس برگزیده از عکس های ارسالی به گردالی را که توسط خواننده های عزیزمان گرفته شده اند را برایتان منتشر کنیم. خوبی این عکس ها این است که بیشتر از کشور خودمان، و محله هایی که میشناسیم گرفته شده اند، و باعث می شوند مهارت های عکاسی کردنمان را رفته رفته پیشرفت بدهیم.

عکس برگزیده امروز ۲۱ تیر

ابوالفضل صدر

دانشگاه کاشان، تو یه هوایِ پاییزی، اینجور هواها که میشه، دیگه نمیشه موند تو خوابگاه

عکاس: ابوالفضل صدر

اگر شما هم دوست دارید هنر عکاسی تان از دریچه گردالی به دید همه قرار بگیرند، آنها را به همراه یک پاراگراف توضیح درباره داستانی که پشت هر تصویر وجود داشته به این ایمیل بفرستید: info@gerdali.com