فرهنگ طبیعتگردی – چیزی به غیر از رد پا به جا نگذار

تبدیل شدن به یک آدم طبیعتگرد و ماجراجو کار ساده ای نیست. مسئولیت های خودش را دارد. گاهی اوقات شگفتی ها و زیبایی های این کره خاکی آنقدر مسحور کننده است که تمام فکر و ذکرمان بازدید از این مکانهای دیدنی می شود و فراموش می کنیم به تاثیراتی که روی این محیط می گذاریم فکر کنیم. کسی که دلش برای کره زمین بتپد، کسی که “گردالی دوست” باشد، میداند که شرط دیدن و استفاده از اینهمه نعمت این است که چیزی به غیر از رد پایش را در محیط به جا نگذارد. او میداند که حتی پست سر گذاشتن یک پوسته شکلات هم برای این خاک یک خیانت محسوب می شود. اما خوبی این دنیا این است که در کنار اینهمه بی توجهی از طرف کسانی که به محیط زیست ضرر وارد می کنند، هستند کسانی که برای جبران گاستی های دیگران هم تلاش می کنند. آیا تا به حال در طبیعت رفتگری کرده اید؟

اگر برنامه های طبیعتگردی خود را به طور حرفه ی شروع کرده اید، همیشه چند کیسه پلاستیکی برای جمع آوری زباله های خود داشته باشید. همیشه بدانیم که می توانیم علاوه بر جمع آوری زباله های خود، محیط دوروبرمان را از آشغالهایی که از قبل در آنجا ریخته شده پاک کنیم، هر چند وظیفه فرد قبلی بوده باشد. اکو سیستم برای پاک و سالم ماندن نیاز به همکاری همه ما دارد و اگر با جمع کردن چند کیسه آشغال می توانیم لطفی در حق آن بکنیم، چرا آن را دریغ کنیم؟

توصیه ما برای سفرها و برنامه های کمپینگ شما گردالی دوستان: چند کیسه و یک جفت کیسه پلاستیکی در وسایل خود داشته باشید (حجم زیادی اشغال نمی کند) و بعد از اتمام برنامه کمپینگتان، زباله های اطراف را در حد توان جمع آوری کنید.

به امید زمینی پاک تر و سبزتر! 🙂

عکس ها متعلق به یکی از برنامه های پاکسازی طبیعت ماجراجویان مشهد است.

IMG_7405

IMG_7406

IMG_7395

IMG_7396

IMG_7398 IMG_7402