میخواهی خوشحال باشی؟ – نمودار بله یا خیر

خوشحالی؟ سوالی که باید هر از گاهی خودتان از خودتان بپرسید. خوشحالی یکی از ساده ترین و در عین حال پیچیده ترین حس های زندگی است. از این لحاظ ساده است که به راحتی و با کوچک ترین بهانه ای به دست می آید و از این لحاظ پیچیده که گاهی اوقات ممکن است وجود داشته باشد، اما به طور کامل درک نشود. اگر می خواهید خوشحال زندگی کنید، باید کاری را انجام دهید که خوشحالتان می کند. به همین سادگی! نمودار بله یا خیر زیر را برایتان آماده کردیم تا با یک پرسش و پاسخ منطقی برای رسیدن به رویاهاتان انگیزه بگیرید!:)

areyou-happyyy