ویدیو آدرنالین ساز- دوچرخه سواری در جاده مرگ

هیچوقت تصور کردید کسانی که در مسابقات رشته های هیجانی شرکت می کنند چه دیدی نسبت به محیط دارند و در لحظه چطور باید برای تغییر مسیر تصمیم بگیرند. در این جمعه ی آدرنالین ساز، براتون یک ویدیو از نقطه ی دید یک دوچرخه سوار حرفه ای آوردیم که در مسابقه ای جاده در کنار دوچرخه سوارهای دیگر با سرعت زیادی می راند. در این جاده ماشین های عادی از لاین روبرو در رفت و آمد هستند و بنابراین شرکت کننده ها باید تسلط زیادی بر روی وسیله ی خود داشته باشند.

دیدن این ویدیو شاید ته دلتان را بریزاند، اما قطعا بعد از دیدن آن انرژی بیشتری خواهید داشت: