ویدیو آدرنالین ساز – یک روز اسکی در پارک

زندگی بدون هیجان و بدون بهانه هایی برای خارج شدن از روزمرگی، فایده ای ندارد. جمعه ها روزهای خوبی برای کز کردن در کنج گرم و نرم خانه است و برای اینکه جمعه هایتان از کسل کنندگی در بیایند، میخواهیم هر هفته یک کلیپ کوتاه آدرنالین ساز برایتان انتخاب کرده و در وب سایت به نمایشتان بگذاریم. این هفته برای دادن حس هیجان و نشاط جمعه زمستانی، به سراغ یک پیست اسکی میرویم و با اسکی بازان این پیست هم مسیر می شویم. جمعه خوبی داشته باشید!

چطور بود؟ وسوسه شدید؟ حسی که الان دارید را در قسمت نظرها بنویسید 🙂