گیاهانی که باید بشناسیم – خرفه پرپهن (اینفوگرافیک)

در اطراف محل زندگی همه ما، گیاهانی وجود دارند که چهره هایشان برایمان آشناست، اما اطلاعات کمی درباره آنها داریم. بسیاری از موجودات سبز و زنده ای که در طبیعت گردی میبینید، مصارف مختلف خوراکی و غیر خوراکی دارند که در شرایط سخت می تواند به کمکتان بیاید. در این بخش سعی می کنیم تمام اطلاعات مفید درباره گیاهان نجات بخش را برایتان مهیا کنیم. این بار سراغ خرفه پرپهن رفتیم.

اینفوگرافیک - خرفه پرپهن