گیاهانی که باید بشناسیم – لوئی (اینفوگرافیک)

گیاهانی که به طور روزمره در طبیعت میبینیم، خیلی وقتها دست کم گرفته می شوند. اطلاعات زیادی درباره هر یک از آنها وجود دارد که دانستن آن نه تنها جذاب است، بلکه در شرایط اضطراری می تواند به کار بیاید و حتی جانمان را نجات دهد. میخواهیم به سراغ شناختن گیاهانی برویم که امکان دارد در یک روز ساده طبیعتگردی در اطرافمان پیدا کنیم. با کاربرد این گیاهان آشنا خواهیم شد، و یاد میگیریم چگونه از منابع طبیعی به بهترین شکل استفاده کنیم.

امروز به سراغ گیاه لوئی رفتیم. چهره این گیاه باید حتما برایتان آشنا باشد. از امروز کاربردها و استفاده های مختلف این گیاه را خواهید دانست.

اینفوگرافیک - خواص لوئی