۸ نکته برای کنترل زندگیتان

از خودمان یک سوال ساده بپرسیم: آیا در کنترل زندگیمان موفق بوده ایم؟ آیا زندگی ما را کنترل کرده یا ما زندگی را کنترل کردیم؟ شاید همه ما هنوز درگیری شدیدی با روزمرگی هایمان داریم و هنوز راه حل رهایی یافتن از آنها را نداریم. نمی دانم کجای این کره خاکی هستید ولی چالش زندگی برای همه سخت است. هزاران اتفاق ممکن است بیفتد که ما از پس کنترل کردن زندگی بر نیاییم و از اهدافمان دور شویم. یک راهنمای صادقانه برای اینکه چالش زندگیتان بهتر شود در ادامه وجود داره که خواندنش خالی از لطف نیست.

فراموش نکنید که با خودتان نکات مثبت را تکرار کنید.

  • ترس از سخنرانی دارید؟ آماده شدن و تمرین کردن به شما کمک می کند که یک سخنرانی عالی انجام دهید. و فراموش نکنید که به خودتان انرژی مثبت بدهید که می توانید از عهده کار برآیید.
  • داشتن یک خواب راحت در شب قبل، نه تنها ۸ ساعت شما را ازلحاظ ذهنی زبر و زرنگ نگه می دارد بلکه یک استراحت کامل شبانه اشتهای شما را نیز به خوبی حفظ می کند. کارشناسان به همه ۸ ساعت خواب را در شب توصیه می کنند.

اهداف و رویاهای خود را بنویسید تا خود را در یک چالش قرار دهید.

  • بنویسید تا بدست آورید. اهداف و رویاهای خود را بنویسید تا خود را در یک چالش قرار دهید. مانند این می ماند که “برای کسب و کار آماده اید” و این نشانه ای برای زندگی شما است.
  • به پروسه ی یادگیری عشق بورزید.
  • در حرفه ای که انتخاب می کنید به یک دانشجو تبدیل شوید.
  • یک دفترچه یادداشت همیشه با خود همراه داشته باشید. تا اگر نصف شب ساعت ۳ صبح با یک ایده عالی از خواب پریدید، بتوانید آنها را نگهدارید. یک صفحه خالی از دفترچه یادداشت یک جعبه پیشنهاد برای مغزتان به حساب می آید، که شما را به ایده های ناب نزدیک می کند.

وقتی در بازی نباشید نمی توانید موفق شوید.

  • متوجه شکست خود شدن یک نوع موفقیت به حساب می آید. خطر کردن در همه چیز یعنی سعی در ماندن در بازی. زمانی که در بازی نباشید نمی توانید موفق شوید.
  • به خودتان اجازه بدهید که احساسات مختلف مانند عشق، تنفر و درد و رنج را تجربه کنید.

جوری زندگی کنید که انگار روز آخر زندگی کردنتان است. برای آخر زندگی آماده باشید. و همیشه از خودتان بپرسید: آیا من آماده ام؟ آیا من تمام کارهایی را که می خواهم دارم انجام می دهم؟ آیا من همون شخصی که می خواهم باشم هستم؟