۶ کاربرد خلاقانه بطری پلاستیکی برای زندگی ماجراجویانه

بطری پلاستیکی یکی از رایج ترین اقلامی است که همیشه در برنامه های کمپینگ به همراه خود میبریم، چرا که آب مهم ترین ماده برای تضمین بقای ماست. حتی اگر خودتان بطری پلاستیکی به همراه نداشته باشید، قطعا میتوانید با کمی گشتن در محیط چند عدد پیدا کنید (البته امیدواریم در آینده هیچ گونه زباله ای در طبیعت پیدا نشود و هر کسی احساس مسئولیت در قبال زباله هایی که به جا میگذارد، علی الخصوص زباله های پلاستیکی داشته باشد).

جالب دانستیم چند تا از کاربردهای خلاقانه بطری پلاستیکی برای زندگی ماجراجویانه را برایتان پیدا کرده و در یک اینفوگرافیک به طور مختصر توضیح بدهیم. شما هم میتوانید به این موارد اضافه کنید.

6 کاربرد خلاقانه بطری پلاستیکی برای زندگی ماجراجویانه