۸عادت افراد شاد

حتما فکر میکنید آدم های شاد از بدو تولد شاد بوده اند و عادتهایشان خوب بوده است. تحقیقات نشان میدهد ۶۰درصد از سطح شادی ما ژنتیکی است، پس ۴۰درصد از این شادی تحت کنترل خودمان است! حالا که نمیتوانید ژنتیکتان را عوض کنید، پس عادت هایتان را عوض کنید!

چیزی را که در آن قوی هستید پیدا کنید و وقتتان را صرف آن کنید.

در آزمایشی ۵۵۷نفری که ازشان خواسته شده بود یک هفته هرروز، یکی از کارهایی را که خیلی خوب بلدند با روش جدیدی امتحان کنند، بسیار شادتر از گروه دیگر بودند. این خوشحالی ادامه دارهم بود.

درواقع هرچه کارهایی را که درآن قوی هستید بیشتر امتحان کنید، آدم شادتری خواهید بود.

بیرون از خانه وقت بگذرانید.

تحقیقات نشان داده اند که با گذراندن ۲۰دقیقه بیرون، نه تنها حالتان بهتر میشود، ذهنتان هم باز میشود و حافظه تان بهتر عمل میکند.

سعی کنید شاد باشید.

وقتی کسی سعی میکند شاد باشد، ذهنش طوری عمل میکند که درنهایت بیشتر از افرادی که هیچ سعی ای نمیکنند شاد میشود. مثلا گوش دادن به موسیقی شاد به جای غمگین.

مرتب ورزش کنید.

تمام ورزش ها اندورفین در مغز ترشح میکنند که مستقیما باعث شادی میشود. اگر دائما ورزش کنید، بعد از مدتی حتی روزهایی که ورزش نمیکنید هم حالتان خوب است.

از سلامتی تان مراقبت کنید.

سلامتی به طور کل باعث بیشتر شدن شادی حدود۲۰درصد میشود. پس زمان و پول صرف سلامتی تان کنید.

به دیگران کمک کنید.

افرادی که هرماه برای کمک به دیگران وقت میگذارند (کمک به حیوانات، انسان ها و مکان ها)، شادترند. کارهای داوطلبانه هم برای سلامت جسمی و هم روحی خوبند.

ارتباطات اجتماعی قوی برقرار کنید.

تقریبا هر نوع ارتباط با یک گروه اجتماعی حالتان را بهتر میکند. تحقیقات میگویند هرچه حمایت اجتماعی بیشتری داشته باشید، شادی بیشتری خواهید داشت!

با آدم های شاد معاشرت کنید.

درمحل کار این قضیه سخت است، چون شما همکارهایتان را انتخاب نمیکنید ولی میتوانید افرادی را که باآنها وقت میگذرانید، کنترل کنید. مثلا ناهارتان را با همکارهای شادترتان بگذرانید. افراد دوروبرتان در شادی شما تاثیر زیادی دارند.

pallets-gagggrden-bar-03