۹ دلیل برای اینکه کسانی که به دنبال تایید دیگران نمی گردند، خوشحال ترند

از وقتی که به دنیا می آییم، همیشه در حال دریافت تربیتی هستیم که به ما یاد می دهد باید به دنبال تایید دیگران باشیم. طولی نمی گذرد تا می فهمیم ظاهرمان، حرفهایمان و تصمیماتمان باید آنطور باشد که دیگران می پسندند. درست است که زندگی کردن در جامعه مستلزم یک سری ملاحظات برای دیگران است، اما ادامه دادن به زندگی ای که تنها مورد تایید دیگران است و نه خودتان، باعث می شود خیلی زود افسرده شده و انگیزه خود را برای شکوفایی از دست بدهید.

اینفوگرافیکی که برایتان آماده کرده ایم ۹ دلیل خوب برای کنار گذاشتن وسواس جلب رضایت دیگران پیشنهاد می کند.

9 دلیل برای اینکه کسانی که به دنبال تایید دیگران نمی گردند، خوشحال ترند